Ινοπτική  Ενδοσκοπική Αξιολόγηση της Κατάποσης 

Ινοπτική  Ενδοσκοπική Αξιολόγηση της Κατάποσης

ΚΟΜΝΟΣ Ιωάννης
Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής,.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων