Ικανοποίηση Ασθενών μετά Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Προσδιοριστικοί Παράγοντες Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Ικανοποίηση Ασθενών μετά Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Προσδιοριστικοί Παράγοντες

ΝΤΕΛΗΣ Ιωάννης Διευθυντής Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Πέλλας μον. Γιαννιτσών
Διευθυντής Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Πέλλας μον. Γιαννιτσών