Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου – Νεότερα Δεδομένα στη Θεραπεία Νοσηλευτική Ευθύνη Κατά Τη Χορήγηση Βιολογικών Παραγόντων Ν#Η Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου – Νεότερα Δεδομένα στη Θεραπεία Νοσηλευτική Ευθύνη Κατά Τη Χορήγηση Βιολογικών Παραγόντων

ΑΔΑΜΟΥ Ευθαλία Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός Αθήνα
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός Αθήνα