Ιδιαιτερότητα Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστης σε Νέα Ασθενή με Πολλαπλή Σκλήρυνση 

Ιδιαιτερότητα Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστης σε Νέα Ασθενή με Πολλαπλή Σκλήρυνση

ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΥ Πανωραία
Β΄Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης , Αθήνα Panorea Mitsostergiou, Panoraia Mitsostergiou, MD, MScc Physical Medicine and Rehabilitation resident