Ιδανικός χρόνος χειρουργείου, Περιεγχειρητική διαχείρηση περιτροχαντηρίων καταγμάτων Χ#Ε Γ#Π 04!!

Ιδανικός χρόνος χειρουργείου, Περιεγχειρητική διαχείρηση περιτροχαντηρίων καταγμάτων

ΣΑΡΒΑΝΗΣ Ηλίας
Χειρουργός Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Ε΄Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΝ ΄΄Ιπποκράτειο΄΄ Θεσσλονίκη