ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΙΟΛΕΚΤΟ Μια ιδιάζουσα περίπτωση γλωσσικής παρέκκλισης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΙΟΛΕΚΤΟ Μια ιδιάζουσα περίπτωση γλωσσικής παρέκκλισης

ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Στάθης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Θεσσαλονίκη