ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μπορούν να συνυπάρχουν ? 

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μπορούν να συνυπάρχουν ? 

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Γεώργιος
Ορθοπεδικός, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ