Ιατρική Τέχνη  και Τεχνική Από  το  Ιπποκρατικό πνεύμα διαχρονικά  στην σύγχρονη  βιο-φυσική και εμβιο-κινητική 

Ιατρική Τέχνη  και Τεχνική Από  το  Ιπποκρατικό πνεύμα διαχρονικά  στην σύγχρονη  βιο-φυσική και εμβιο-κινητική

ΜΠΡΑΜΗΣ Ιωάννης
Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ