Ιατρική Μετεκπαίδευση στον ΚΑΝΑΔΑ Medical Education in Canada

Ιατρική Μετεκπαίδευση στον ΚΑΝΑΔΑ Medical Education in Canada

ΑΜΙΡΑΛΛΗ ΛΙΛΛΑ, E. Lila AMIRALI
MD, MMGMT (IMHL), FRCPC, FAPA,Psychiatre, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent,Professeure agrégée, Université de Montréal,Professeure associée, Université McGill,Chaire, Comité de spécialité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada,Chef, département de psychiatrie, CHU Sainte-Justine