Ιατρείο πολυκυστικής νόσου   Η μετά Τολβαπτάνη εποχή

Ιατρείο πολυκυστικής νόσου   Η μετά Τολβαπτάνη εποχή

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ Γεώργιος
Νεφρολόγος,Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»,Αθήνα