Ιατρείο Νι.Κα (Νικητών Καρκίνου) : Ερωτήματα και προοπτικές Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 17!!

Ιατρείο Νι.Κα (Νικητών Καρκίνου) : Ερωτήματα και προοπτικές

ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Απόστολος
MD , Παιδίατρος Αιματολόγος Ογκολόγος,Ογκολογική Κλινική Παίδων και Έφηβων,Υπεύθυνος Ιατρείου Νι.Κα,Νοσοκομείο Παίδων, ΜΗΤΕΡΑ , Αθήνα