Θωρακοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας. Σε όλους ? επιχειρήματα ΚΑΤΆ Γ#Π 02!!

Θωρακοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας. Σε όλους επιχειρήματα ΚΑΤΆ

ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ Γεώργιος Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΓεώργιοςΔιευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών