Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα Χειρουργική ή Ενδοαυλική Αντιμετώπιση Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Θωρακοκοιλιακά Ανευρύσματα Χειρουργική ή Ενδοαυλική Αντιμετώπιση

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικουρικός ιατρός Κλινική Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων Γ. Ν. Ευαγγελισμός Αθήνσ
Αγγειοχειρουργός Επικουρικός ιατρός Κλινική Θώρακα – Καρδιάς – Αγγείων Γ. Ν. ΕυαγγελισμόςΑθήνσ