Θυρεοειδοπάθεια και Χρόνια Κνίδωση. Θυρεοειδική αυτοανοσία και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση  

Θυρεοειδοπάθεια και Χρόνια Κνίδωση. Θυρεοειδική αυτοανοσία και χρόνια αυθόρμητη κνίδωση  

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Σταμάτιος
M.D ,Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων,Κέρκυρα