ΘΥΜΩΜΑ – ΘΥΜΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Κ#Σ Γ#Π 15!!

ΘΥΜΩΜΑ – ΘΥΜΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μαρία MD PhD Παθολόγος - Ογκολόγος Επικουρική Ιατρός ΠΑΓΝ Ηρακλείου Κρήτη
MD PhD Παθολόγος – Ογκολόγος Διδάκτωρ πανεπιστημίου Επικουρική Ιατρός ΠΑΓΝ Ηρακλείου Κρήτη