Θρόμβωση που σχετίζεται με την κεντρική φλεβική γραμμή (CVL) στην παιδιατρική πρακτική  Central venous Line (CVL)-associated thrombosis in paediatric practice

Θρόμβωση που σχετίζεται με την κεντρική φλεβική γραμμή (CVL) στην παιδιατρική πρακτική  Central venous Line (CVL)-associated thrombosis in paediatric practice

ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ Ζαχαρούλα, Zacharoula Karabouta
MD, MSc, PhD, DCH(London), MRCP(UK), FRCPCH(UK) Consultant in Paediatric Endocrinology & Diabetes 2nd Paediatric Department AHEPA University General Hospital, Thessaloniki