Θρομβοφιλία, HIT και Σακχαρώδης Διαβήτης

Θρομβοφιλία, HIT και Σακχαρώδης Διαβήτης

Dr. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ Αιματολογικής Κλινική , Metropolitan General, Αθήνα