ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ Παρουσίαση Περιστατικού Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24

ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ Παρουσίαση Περιστατικού

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Ιωάννα Επικουρική Νευρολόγος Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.ΔΙΕΥΘ. Καθ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος Π.Γ.Ν.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Ιωάννα Επικουρική Νευρολόγος Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.ΔΙΕΥΘ. Καθ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη