Θρομβεκτομή στο οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Ε#Α Γ#Π Ο5!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Θρομβεκτομή στο οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ Επεμβατικός Ακτινολόγος - Νευροακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Επεμβατικός Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγος Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας “Ιατρικό Κέντρο Αθηνών”