Θεωρίες συνομωσίας, fake news και COVID-19 Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 15!!

Θεωρίες συνομωσίας, fake news και COVID-19

ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ Δημήτριος
Νευρολόγος – Κλινικός Νευροφυσιολόγος ,Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη