ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ (RFA-MCW) ΗΚΚ Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 24!! Γ#Π 22!!

ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ (RFA-MCW) ΗΚΚ

ΘΑΝΟΣ Λουκάς,
Επεμβατικός Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», Αθήνα