Θεραπευτικός αλγόριθμος στον καρκίνο του στομάχου. Διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες συστάσεις

Θεραπευτικός αλγόριθμος στον καρκίνο του στομάχου. Διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες συστάσεις

ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης