ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ MSI high /dMMR ΟΓΚΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ MSI high /dMMR ΟΓΚΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος,
Παθολόγος-Ογκολόγος, Γ.Ν.. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Αθήνα