Θεραπευτική Άσκηση  &  Υγεία: Ο Ρόλος της Πολιτείας στη Συνταγογράφηση της Θεραπευτικής Ασκησης

Θεραπευτική Άσκηση  &  Υγεία: Ο Ρόλος της Πολιτείας στη Συνταγογράφηση της Θεραπευτικής Ασκησης

ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Μιχαήλ
MD (ΕΚΠΑ), Ph.D (McGill Un.)Ενδοκρινολόγος,Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)