Θεραπευτικές επιλογές στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και νευροενδοκρινείς όγκους. Εμμένουμε στους κλασσικούς χειρισμούς?

Θεραπευτικές επιλογές στον μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και νευροενδοκρινείς όγκους. Εμμένουμε στους κλασσικούς χειρισμούς?

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γεώργιος,
Παθολόγος – Ογκολόγος, , Γ’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.. «Η Σωτηρία», Αθήνα