Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκία

Θεραπευτικές Εξελίξεις στην Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκία

ΚΟΥΣΤΑ Φιορη
Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ,Νοσοκομείο Α,ΣΥΓΓΡΟΣ ,Αθήνα