Θεραπευτικά Σχήματα και Επιπλοκές Ουρολοιμώξεων Γ#Π 06!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!!

Θεραπευτικά Σχήματα και Επιπλοκές Ουρολοιμώξεων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ραφαήλ Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ραφαήλ Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας