Θεραπείeς με εν τω βάθει ερεθισμό (TMS).Εγκεκριμενες και μη  TMS: Approved and off label therapies

Θεραπείeς με εν τω βάθει ερεθισμό (TMS).Εγκεκριμενες και μη  TMS: Approved and off label therapies

ΓΚΙΚΑΣ Πασχάλης
Ψυχίατρος, Paschalis Gkikas ,Psychiatrist ,Medical Director Smart CNS Center,Αθήνα