Θεραπεία Χρονίας Καρδιακής  Ανεπάρκειας. Χειρισμός Νεοτέρων Φαρμακευτικών Αγωγών – Συνδυαστική Θεραπεία και Πολυφαρμακία 

Θεραπεία Χρονίας Καρδιακής  Ανεπάρκειας. Χειρισμός Νεοτέρων Φαρμακευτικών Αγωγών – Συνδυαστική Θεραπεία και Πολυφαρμακία 

ΣΤΑΥΡΑΤΗ Αλεξία,
Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας,Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. ΄΄Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,Θεσσαλονίκη Αντιπρόεδρος Ο.Ε. ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ