Θεραπεία Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης

Θεραπεία Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης

ΜΑΡΑΘΙΑ Κατερίνα
MD, PhD, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, τ. Δ/ντρια ΜΕΘ Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου,Αθήνα