Θεραπεία λειτουργικών διαταραχών ούρησης σε γυναίκες χωρίς νευρολογικό ιστορικό Γ#Π 06!! Γ#Π 18!! Χ#Ε

Θεραπεία λειτουργικών διαταραχών ούρησης σε γυναίκες χωρίς νευρολογικό ιστορικό

ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Σταύρος
MD, PhD, FEBU, FECSM , Χειρουργός Ουρολόγος Καβάλα