Η ψυχολογική επιβάρυνση του ελληνικού γενικού πληθυσμού κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID19 Ψ#Α Ν#Η Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

Η ψυχολογική επιβάρυνση του ελληνικού γενικού πληθυσμού κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID19

ΚΑΡΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Κατερίνα et al
¹Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝΠ Ρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών¹Ψυχιατρική Κλινική , ΔΠΘ