Η Ψηφιακή σήμανση στο νοσοκομείο: προκλήσεις, οφέλη και εφαρμογές 

Η Ψηφιακή σήμανση στο νοσοκομείο: προκλήσεις, οφέλη και εφαρμογές 

ΚΑΜTΣΙΟΥ Δημήτριος
Νοσηλευτής ,Κλινικος Εκπαιδευτής , MSc, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,,ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ νοσοκομείο Θεσσαλονίκης