«Η Χρυσή Πρώτη Ώρα», οι προκλήσεις για τα πρόωρα και τα νεογνά που χρήζουν νοσηλείας και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν  

«Η Χρυσή Πρώτη Ώρα», οι προκλήσεις για τα πρόωρα και τα νεογνά που χρήζουν νοσηλείας και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ Μαργαρίτα –Ευθαλία
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Παιδιατρική Κλινική/ΜΜΑ, ΓΝ«Γ.Χατζηκώστα» Ιωάννινα