Η χρήση των υπερήχων πνευμόνων -καρδιάς στην παρακλίνια παρακολούθηση της COVID 19 λοίμωξης Γ#Π 13!! Γ#Π 01!! Γ#Π 02!! Γ#Π 22!!

Η χρήση των υπερήχων πνευμόνων -καρδιάς στην παρακλίνια παρακολούθηση της COVID 19 λοίμωξης

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Νεκταρία Διευθύντρια Ε.Σ.Υ – ΠΑ.ΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτης
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Νεκταρία Διευθύντρια Ε.Σ.Υ – ΠΑ.ΓΝΗ ΗράκλειοΚρήτης