Η χρήση των διουρητικών στο κάρδιο-νεφρικό σύνδρομο  

Η χρήση των διουρητικών στο κάρδιο-νεφρικό σύνδρομο 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ρήγας
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο « Γ.Παπαδάκης», Γ.Ν. Νικαίας-Πειραιά