Η χρήση των βαπτανών στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας στην κλινική πράξη (καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση, βαριά πάσχοντες) 

Η χρήση των βαπτανών στην αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας στην κλινική πράξη (καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση, βαριά πάσχοντες) 

ΚΙΤΣΟΣ Αθανάσιος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων