Η χρήση των αντιπηκτικών φαρμάκων στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις Γ#Π 04!! Χ#Ε Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Η χρήση των αντιπηκτικών φαρμάκων στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις

ΜΗΤΣΙΟΥ Διαμαντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείο Metropolitan General Αθήνα
ΜΗΤΣΙΟΥ Διαμαντής Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΤ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείο Metropolitan General Αθήνα