Η χρήση των αντιικών φαρμάκων έναντι του Covid-19 και  ο συνδυασμός τους με την αντιπηκτική αγωγή: Πότε και Πώς 

Η χρήση των αντιικών φαρμάκων έναντι του Covid-19 και  ο συνδυασμός τους με την αντιπηκτική αγωγή: Πότε και Πώς 

ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ Θωμας
Παθολόγος-Εντατικολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, Αθήνα