Η χρήση της ενδοσκόπησης και του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στη  διάγνωση των GEP-NET   Γ#Π 03!! Κ#Σ Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Η χρήση της ενδοσκόπησης και του ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος στη  διάγνωση των GEP-NET

ΤΖΙΛΒΕΣ Δημήτριος
Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος Α.Ν. «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκη