Η χρήση κρυοσυντηρημένου σπέρματος και βλαστοκυττάρων.-Που βρισκόμαστε σήμερα Γ#Π 26!! Γ#Π 15!!

Η χρήση κρυοσυντηρημένου σπέρματος και βλαστοκυττάρων.-Που βρισκόμαστε σήμερα

ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ Θεοδοσία Mh.Sc PhD. Βιολόγος Αναπαραγωγής Θεσσαλονίκη
ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ Θεοδοσία Mh.Sc PhD. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βιολόγος Αναπαραγωγής Θεσσαλονίκη