Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Φαιοχρωμοκυττώματος σε Ασθενεις με ΜΕΝ 2 

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Φαιοχρωμοκυττώματος σε Ασθενεις με ΜΕΝ 2

ΑΓΓΕΛΗ Χρυσάνθη
Επιμελήτρια Α’ Χειρουργός ,Γ.Ν.Α.”Γ.Γεννηματάς”, Αθήνα