Η φλεβική προσπέλαση στον ογκολογικό ασθενή περιφερική ή κεντρική Ν#Η Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 02!!

Η φλεβική προσπέλαση στον ογκολογικό ασθενή περιφερική ή κεντρική

ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ Βικτωρία Επεμβατικός Ακτινολόγος Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος Γ.Α.Ο.Ν. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Αθήνα
ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ Βικτωρία Επεμβατικός Ακτινολόγος Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος Γ.Α.Ο.Ν. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Αθήνα