Η υπόθεση της εγγενούς διαταραχής της ομοιόστασης της γλυκόζης στη σχιζοφρένεια Γ#Π 09!! Γ#Π 08!! Γ#Π 26!!

Η υπόθεση της εγγενούς διαταραχής της ομοιόστασης της γλυκόζης στη σχιζοφρένεια

ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ Μαρία
MD, PhD, Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Π. Γ. Ν. Λ.Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας