Η τεχνητή νοημοσύνη στην πυρηνική ιατρική 

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πυρηνική ιατρική 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Υποψήφιος Διδάκτορας Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών