Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος της στην Ψυχική Υγεία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος της στην Ψυχική Υγεία

ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος
Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών