Η σχέση παθολόγου και ασθενούς ως φιλοσοφικό ερέθισμα: Προσωπικοί προβληματισμοί. The relationship between pathologist and patient  as  a  philosophical stimulus:  Personal   reflections.

Η σχέση παθολόγου και ασθενούς ως φιλοσοφικό ερέθισμα: Προσωπικοί προβληματισμοί. The relationship between pathologist and patient  as  a  philosophical stimulus:  Personal   reflections.

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέας Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα