Η συνδρομή του Ε.Φ.Ε.Τ. στη διαχείριση κρίσεων 

Η συνδρομή του Ε.Φ.Ε.Τ. στη διαχείριση κρίσεων

ΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος
Aντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA),