Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!!

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Γεώργιος Ρευματολογία Κλινική Ανοσολογία και Αλλεργιολογία Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑ.Γ.Ν.Ηρακλείου
Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Κλινικής Ανοσολογίας και Αλλεργιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑ.Γ.Ν.Ηρακλείου