Η Σκωληκοειδίτιδα στην εποχή του Covid-19 με τη ματιά του παθολογοανατόμου  

Η Σκωληκοειδίτιδα στην εποχή του Covid-19 με τη ματιά του παθολογοανατόμου

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓεωργΙα
Επιμελήτρια Β ,Παθολογοανατομικό Τμήμα Γ.Ν.Παιδων. «Η Αγία ΣοφΙα»,Αθήνα